תחומי התמחות

ליטיגציה מסחרית

אנו מתמחים ובעלי ניסיון רב בניהול סכסוכים והליכים משפטיים שונים ומגוונים בתחום הליטיגציה המסחרית, בערכאות השיפוטיות השונות ובבוררויות.

אנו מאמינים כי ניהול מוצלח של הליכים משפטיים מורכבים כרוך בהבנה מעמיקה של התחום המשפטי הנדון, בתכנון מקדים של האסטרטגיה המשפטית ובבירור קפדני של העובדות הרלוונטיות, מחד גיסא; ובגמישות מחשבתית ויצירתיות פורצת דרך מאידך גיסא.

אנו שואפים לנהל עבור לקוחותינו את ההליכים המשפטיים באופן שיניב להם את התועלת המרובה ביותר באופן היעיל ביותר.

ההליכים המשפטיים המנוהלים על ידינו עוסקים בכל תחומי הליטיגציה המסחרית.

בין סוגי ההליכים בהם אנו עוסקים נמנים – הליכים שעניינם סכסוכים חוזיים; הליכים בתחום דיני חברות וניירות ערך; מאבקי שליטה בתאגידים ובמיזמים משותפים וסכסוכי בעלי מניות; תביעות נגזרות; הליכים הנוגעים לאחריות נושאי משרה; הרמות מסך; סכסוכים הנוגעים להערכות שווי של חברות; עתירות לבג"ץ (במיוחד בנושאים כלכליים); הליכים מינהליים שונים; תובענות ייצוגיות; הליכים בתחום דיני קניין ומקרקעין; הליכים הנוגעים לפרויקטים בתחומי הנדל"ן; הליכים הנוגעים לפרויקטים בתחומי האנרגיה והתשתיות; הליכים בתחום דיני התחרות (הגבלים עסקיים);  כינוסים, פירוקים ופשיטות רגל; תביעות בנקאיות; הליכים הנוגעים למכרזים; הליכים הנוגעים לחיובי ארנונה; הליכים הנוגעים לאחריות ולרשלנות מקצועית; תביעות לגביית חובות כספיים; תביעות עובדים; הליכים בתחום ליקויי בנייה ועוד. למשרדנו גם התמחות מיוחדת בהליכי ליטיגציה משפטית בתחום הבנקאות, הערבויות והסדרי נושים של חברות ופרטיים.

ייעוץ משפטי שוטף לתאגיד וללקוח העסקי

אנו מלווים ומעניקים ייעוץ משפטי שוטף לתאגידים ציבוריים ופרטיים, למיזמים עסקיים מגוונים, ולאנשי עסקים.

במסגרת פעילות זו אנו מלווים את הפעילות העסקית השוטפת של התאגיד או איש העסקים באופן שוטף ויומיומי, צמוד ועקבי, בהתאם לצרכי הלקוח.

אנו מאמינים כי ליווי משפטי מיטבי של פעילות עסקית מחייב היכרות מעמיקה והבנה מלאה הן של הפעילות העסקית של הלקוח ושל הסביבה העסקית בה הוא פועל; והן של תחומי המשפט הרלוונטיים לפעילות זו, ומערכות הדינים, הרגולציה והפסיקה החלות עליה.

פעילות הליווי המשפטי המבוצעת על ידינו כוללת בין היתר – סיוע משפטי בייזום והקמת חברות, שותפויות, תאגידים אחרים ומיזמים משותפים (הסכמי מייסדים, הסכמי השקעה); טיפול בהסדרת מערכות היחסים בין בעלי המניות; ליווי עבודת הדירקטוריון; ליווי מנכ"ל החברה  ודרגי הניהול האחרים בחברה בעבודתם השוטפת; מתן חוות דעת בנושאים הנוגעים לפעילות התאגיד; ליווי חברות ציבוריות בדיווחים לרשות ניירות ערך ולבורסה ובהתנהלות מולן; הכנת הסכמים שונים הדרושים לפעילות התאגיד בכל רמות השליטה (כגון: הסכמי עבודה וקבלנות, הסכמי ספקים, הסכמי קבלני ביצוע, הסכמי שיתוף פעולה, הסכמי ייצוג וסוכנויות, הסכמי ייעוץ; הסכמי לקוחות ועוד); הכנת מסמכים שונים הדרושים לפעילות התאגיד; ליווי בהתנהלות מול רגולטורים שונים ורשויות מינהליות שונות (ובכלל זה: דיווחים הנדרשים על ידי רשויות שונות) ועוד.

עסקאות מסחריות ותהליכים עסקיים מגוונים

אנו מתמחים ובעלי ניסיון רב בייצוג וליווי משפטי בעסקאות מורכבות ובתהליכים עסקיים מגוונים מסוגים שונים.

במסגרת פעילות זו אנו מלווים, מטפלים ומייצגים משלב תכנון העסקה, עיצוב מתווה העסקה והמבנה שלה, ניהול המשא ומתן עם הצד או הצדדים האחרים, ביצוע בדיקות נאותות (due diligence), הכנת מסמכי העסקה והוצאתה אל הפועל.

בין סוגי העסקאות והתהליכים העסקיים בהם אנו מתמחים ניתן למנות – מיזוגים ורכישות של חברות, פעילויות ונכסים מסוגים שונים (M&A); הקמה של חברות, שותפויות ומיזמים משותפים; עסקאות השקעה מסוגים שונים (לרבות בתחום ההיי-טק); עסקאות מימון מסוגים שונים; ניהול הליכי מכרזים מסוגים שונים וייעוץ וליווי משפטי של מתמודדים במכרזים; הסכמים לביצוע עבודות קבלניות; הסכמי EPC ו-O&M. ועוד.

במסגרת הטיפול בעסקאות אנו מטפלים גם בתהליכים נלווים לעסקאות, כגון: השגת אישורים והיתרים נדרשים מרשויות מינהליות, ורגולטורים שונים.

כמו כן, במסגרת הליווי והטיפול בתהליכים עסקיים שונים, אנו מתמחים ובעלי ניסיון בין היתר – בייצוג מול רשויות מינהליות, מוסדות ורגולטורים שונים; בליווי תהליכי חקיקה ורגולציה שונים; בהתנהלות הנוגעת ליישום ואכיפה של הוראות חוק והוראות מינהליות שונות.

אנרגיה ותשתיות

אנו מתמחים ובעלי ניסיון רב בתחום האנרגיה והתשתיות. במהלך השנים בהן אנו עוסקים בתחום זה רכשנו מומחיות משמעותית, ניסיון רב ומוניטין בתחום זה.

בתחום האנרגיה והתשתיות אנו עוסקים בטיפול בעסקאות ופרויקטים, בליווי תהליכים ופעילויות עסקיות, הן בתחומי האנרגיה המסורתית, הן בתחומי האנרגיה המתחדשת והן בפרויקטים בתחום התשתית.

פעילות זו כוללת עיצוב ובנייה של התקשרויות והסכמים בין ספקים וצרכנים מסוגים שונים בתחום האנרגיה והתשתיות; עיצוב והקמה של שותפויות, מיזמים משותפים והתקשרויות מסוגים שונים בתחומים אלה; התקשרויות בהסכמי הקמה, קבלנות ו-EPC; ליווי הליכי מכרזים מורכבים בתחום זה; ועסקאות מימון פרויקטים.

פעילותנו בתחום האנרגיה והתשתיות כוללת הן טיפול בהיבטים המסחריים והחוזיים והן ייעוץ וטיפול בהיבטים הרגולטוריים והתנהלות מול רגולטורים ורשויות מינהליות.

הנושאים בהם אנו עוסקים בתחום האנרגיה והתשתיות כוללים, בין היתר – את תחום הגפ"מ (גז פחממי מעובה, "גז בישול"); תחום הגז הטבעי, לרבות שיווק וחלוקה של גז טבעי מרשת החלוקה, וגז טבעי דחוס (CNG) לתעשייה ולתחבורה; תחום הנפט; תחום החשמל, לרבות עסקאות לרכישת חשמל; תחום האנרגיה הסולארית (PV), לרבות ייזום והקמה של פרויקטים בתחום ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטווולטאית – סולרית.

בנקאות וערבויות

טיפול במשא ומתן ובהסדרי חוב מול בנקים, ייצוג בבתי משפט בהתגוננות מפני תביעות בנקים וייצוג בהגשת תביעות נגד בנקים. טיפול, ייעוץ משפטי וליווי בבתי המשפט בהגנת בית המגורים, עצירת מימוש משכנתאות והגשת התנגדויות לביצוע שיקים ושטרי חוב מצד נושים פרטיים ומלווים חוץ בנקאיים (“השוק האפור”).
מתן חוות דעת, ייעוץ, לווי וטיפול בחבויות הנובעות מחתימה על ערבויות. הגנה על ערבים מפני תביעות בנקים ותביעות מלווים חוץ בנקאיים, תוך התמחות מיוחדת בהוראות חוק צרכניות חדשות המגנות על ערבים.

פירוקים, פשיטות רגל והסדרי נושים

פירוק חברות, ניהול חקירות נגד נושאי משרה, תביעות לחיוב אישי של נושאי משרה בחובות החברה והגנה בפני תביעות מסוג זה. טיפול בהגשת הוכחות חוב ומשא ומתן מול הנאמן / מפרק / כונס. בקשות להסדרי נושים של חברות והקפאות הליכים. גיבוש הסדרי נושים, ליווי במשא ומתן עם הנושים, אסיפות נושים וגיבוש הצעות הסדר. טיפול בהגשת בקשות להסדרי נושים של אנשים פרטיים טרם מתן צו כינוס, טיפול בהגשת בקשות לפשיטת רגל, עיכוב הליכי הוצאה לפועל, הסדרי נושים ומתן צווי הפטר.