• ליטיגציה מסחרית

  ניהול סכסוכים והליכים משפטיים בערכאות שיפוטיות שונות ובבוררויות.
  משרדנו מתמחה ובעל ניסיון רב בניהול סכסוכים והליכים משפטיים שונים ומגוונים בתחום הליטיגציה המסחרית, כגון: הליכים שעניינם סכסוכים חוזיים; מאבקי שליטה בתאגידים ובמיזמים משותפים; הליכים הנוגעים לאחריות נושאי משרה; הרמות מסך; תביעות לגביית חובות כספיים; תביעות עובדים; תובענות ייצוגיות; סכסוכים הנוגעים להערכות שווי של חברות; עתירות לבג”ץ (במיוחד בנושאים כלכליים); הליכים מינהליים שונים; כינוסים, פירוקים ופשיטות רגל; תביעות בנקאיות; הגבלים עסקיים; מכרזים; הליכים הנוגעים לחיובי ארנונה; הליכים הנוגעים לאחריות ולרשלנות מקצועית; הליכים בתחום ליקויי בנייה ועוד. למשרדנו גם התמחות מיוחדת בהליכי ליטיגציה משפטית בתחום הבנקאות, הערבויות והסדרי נושים של חברות ופרטיים.

   

 • ייעוץ משפטי שוטף לתאגיד וללקוח העסקי

  ליווי הפעילות העסקית השוטפת הנו יומיומי, צמוד ועקבי, בהתאם לצרכי הלקוח.
  ליווי זה כולל בין היתר – סיוע משפטי בייזום והקמת עסקים / מיזמים (הסכמי מייסדים וכד’) לרבות שותפויות ועמותות; טיפול ביחסים בין בעלי המניות; ליווי עבודת הדירקטוריון; ליווי מנכ”ל החברה  ודרגי הניהול האחרים בחברה בעבודתם השוטפת; מתן חוות דעת בנושאים הנוגעים לפעילות התאגיד; הכנת הסכמים שונים הדרושים לפעילות התאגיד בכל רמות השליטה (כגון: הסכמי עבודה וקבלנות, הסכמי ספקים, הסכמי קבלני ביצוע, הסכמי שיתוף פעולה, הסכמי ייצוג וסוכנויות, הסכמי ייעוץ; הסכמי לקוחות ועוד); הכנת מסמכים שונים הדרושים לפעילות התאגיד (ובכלל זה: דיווחים הנדרשים על ידי רשויות שונות); ועוד.

 • עסקאות מסחריות ותהליכים עסקיים מגוונים

  טיפול, ליווי וניהול משאים ומתנים בעסקאות ובתהליכים עסקיים מסוגים שונים. העסקאות והתהליכים העסקיים בהם אנו מתמחים כוללים בין היתר – מיזוגים ורכישות של חברות, פעילויות ונכסים מסוגים שונים; הקמה של חברות, שותפויות ומיזמים משותפים; עסקאות השקעה מסוגים שונים (לרבות בתחום ההיי-טק); עסקאות מימון מסוגים שונים; ניהול הליכי מכרזים מסוגים שונים וייעוץ וליווי משפטי של מתמודדים במכרזים; הסכמים לביצוע עבודות קבלניות; הסכמי EPC הסכמיO&M . ועוד. כפועל יוצא, למשרד יש ניסיון רב גם בפן הרגולטורי והרישויי, לרבות ליווי וייצוג מול רשויות, מוסדות מינהליים ורגולטורים שונים, הן בהליכי חקיקה ורגולציה שונים והן בהתנהלות הנוגעת ליישום ואכיפה של הוראות חוק והוראות מינהליות שונות.

 • הגבלים עסקיים

  למשרדנו מוניטין וניסיון רב, פרקטי ואקדמי (בארץ ובחו”ל) בתחום ההגבלים העסקיים ודיני תחרות וריכוזיות.
  אנו מייעצים ומייצגים בתחום ההגבלים לקונצרנים ותאגידים שהינם גורמים מובילים במשק הישראלי.
  אנו עוסקים הן בייעוץ שוטף ללקוחות המשרד בתחום ההגבלים העסקיים, הן במתן חוות דעת בנושאים שונים בתחום ההגבלים העסקיים, והן בייצוג בהליכים משפטיים בתחום זה (היינו: תביעות משפטיות בעילות מתחום ההגבלים העסקיים), לרבות תובענות ייצוגיות המבוססות על עילות מכוח חוק ההגבלים העסקיים.

 • בנקאות וערבויות

  טיפול במשא ומתן ובהסדרי חוב מול בנקים, ייצוג בבתי משפט בהתגוננות מפני תביעות בנקים וייצוג בהגשת תביעות נגד בנקים. טיפול, ייעוץ משפטי וליווי בבתי המשפט בהגנת בית המגורים, עצירת מימוש משכנתאות והגשת התנגדויות לביצוע שיקים ושטרי חוב מצד נושים פרטיים ומלווים חוץ בנקאיים (“השוק האפור”).
  מתן חוות דעת, ייעוץ, לווי וטיפול בחבויות הנובעות מחתימה על ערבויות. הגנה על ערבים מפני תביעות בנקים ותביעות מלווים חוץ בנקאיים, תוך התמחות מיוחדת בהוראות חוק צרכניות חדשות המגנות על ערבים.

 • פירוקים, פשיטות רגל והסדרי נושים

  פירוק חברות, ניהול חקירות נגד נושאי משרה, תביעות לחיוב אישי של נושאי משרה בחובות החברה והגנה בפני תביעות מסוג זה. טיפול בהגשת הוכחות חוב ומשא ומתן מול הנאמן / מפרק / כונס. בקשות להסדרי נושים של חברות (Chapter11) והקפאות הליכים. גיבוש הסדרי נושים, ליווי במשא ומתן עם הנושים, אסיפות נושים וגיבוש הצעות הסדר. טיפול בהגשת בקשות להסדרי נושים של אנשים פרטיים טרם מתן צו כינוס (סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל), טיפול בהגשת בקשות לפשיטת רגל, עיכוב הליכי הוצאה לפועל, הסדרי נושים ומתן צווי הפטר.

 • מכרזי תשתיות ופרוייקטים בשיטת BOT-PFI

  למשרדנו יש ניסיון, ידע ומוניטין במימון פרויקטים (project finance), ובכלל זה ליווי פרויקטים ומכרזים מורכבים, לרבות בשיטת BOT-PFI, ולרבות מגה-פרויקטים לאומיים, מכרזים של רשויות מקומיות וליווי של תאגידים ישראליים במכרזים בחו”ל.
  משרדנו מייצג חברות בינלאומיות וישראליות במכרזים מרכזיים בארץ ובחו”ל (לרבות מכרזי הפרטה של השלטון המרכזי ומשרדי הממשלה השונים בישראל ומכרזי הפרטה של תאגידים סטאטוטוריים).
  למשרדנו גם ניסיון בייצוג של מציע/ים במכרזים כאמור, לרבות של קונסורציום של מציעים, וזאת בשלבי התארגנות המציעים לשם הגשת הצעה במכרז (גיבוש הסכמי השותפות על כל היבטיהם תוך עמידה בתנאי המכרז), גיבוש הצעה במכרז, ההתנהלות בעת ההליך המכרזי, וכן גם בהליכים משפטיים בערכאות המשפטיות השונות, כתוצאה נלווית להליכי המכרז.

 • דיני עבודה

  ליווי לקוחותינו בתחום משפט העבודה הפרטי, ובכלל זה, ליווי הליכי שימוע ופיטורים, טיפול בהוצאת צווי הגבלת תחרות, עיסוק ושמירה על סודיות, תביעות עובדים בבתי הדין לעבודה (תוך התמחות בעובדי היי-טק ותוכנה). התמחות בטענות הנוגעות לקיום יחסי עובד מעביד, שעות נוספות, הפרת חובות אמון מצד עובדים, דמי חופשה, הבראה, פיצויי פיטורים והלנת שכר.