• ליטיגציה מסחרית

  ניהול סכסוכים והליכים משפטיים בערכאות שיפוטיות שונות ובבוררויות.
  משרדנו מתמחה ובעל ניסיון רב בניהול סכסוכים והליכים משפטיים שונים ומגוונים בתחום הליטיגציה המסחרית, כגון: הליכים שעניינם סכסוכים חוזיים; מאבקי שליטה בתאגידים ובמיזמים משותפים; הליכים הנוגעים לאחריות נושאי משרה; הרמות מסך; תביעות לגביית חובות כספיים; תביעות עובדים; תובענות ייצוגיות; סכסוכים הנוגעים להערכות שווי של חברות; עתירות לבג”ץ (במיוחד בנושאים כלכליים); הליכים מינהליים שונים; כינוסים, פירוקים ופשיטות רגל; תביעות בנקאיות; הגבלים עסקיים; מכרזים; הליכים הנוגעים לחיובי ארנונה; הליכים הנוגעים לאחריות ולרשלנות מקצועית; הליכים בתחום ליקויי בנייה ועוד. למשרדנו גם התמחות מיוחדת בהליכי ליטיגציה משפטית בתחום הבנקאות, הערבויות והסדרי נושים של חברות ופרטיים.

   

 • ייעוץ משפטי שוטף לתאגיד וללקוח העסקי

  ליווי הפעילות העסקית השוטפת הנו יומיומי, צמוד ועקבי, בהתאם לצרכי הלקוח.
  ליווי זה כולל בין היתר – סיוע משפטי בייזום והקמת עסקים / מיזמים (הסכמי מייסדים וכד’) לרבות שותפויות ועמותות; טיפול ביחסים בין בעלי המניות; ליווי עבודת הדירקטוריון; ליווי מנכ”ל החברה  ודרגי הניהול האחרים בחברה בעבודתם השוטפת; מתן חוות דעת בנושאים הנוגעים לפעילות התאגיד; הכנת הסכמים שונים הדרושים לפעילות התאגיד בכל רמות השליטה (כגון: הסכמי עבודה וקבלנות, הסכמי ספקים, הסכמי קבלני ביצוע, הסכמי שיתוף פעולה, הסכמי ייצוג וסוכנויות, הסכמי ייעוץ; הסכמי לקוחות ועוד); הכנת מסמכים שונים הדרושים לפעילות התאגיד (ובכלל זה: דיווחים הנדרשים על ידי רשויות שונות); ועוד.

 • עסקאות מסחריות ותהליכים עסקיים מגוונים

  טיפול, ליווי וניהול משאים ומתנים בעסקאות ובתהליכים עסקיים מסוגים שונים. העסקאות והתהליכים העסקיים בהם אנו מתמחים כוללים בין היתר – מיזוגים ורכישות של חברות, פעילויות ונכסים מסוגים שונים; הקמה של חברות, שותפויות ומיזמים משותפים; עסקאות השקעה מסוגים שונים (לרבות בתחום ההיי-טק); עסקאות מימון מסוגים שונים; ניהול הליכי מכרזים מסוגים שונים וייעוץ וליווי משפטי של מתמודדים במכרזים; הסכמים לביצוע עבודות קבלניות; הסכמי EPC הסכמיO&M . ועוד. כפועל יוצא, למשרד יש ניסיון רב גם בפן הרגולטורי והרישויי, לרבות ליווי וייצוג מול רשויות, מוסדות מינהליים ורגולטורים שונים, הן בהליכי חקיקה ורגולציה שונים והן בהתנהלות הנוגעת ליישום ואכיפה של הוראות חוק והוראות מינהליות שונות.

 • הגבלים עסקיים

  למשרדנו מוניטין וניסיון רב, פרקטי ואקדמי (בארץ ובחו”ל) בתחום ההגבלים העסקיים ודיני תחרות וריכוזיות.
  המשרד, בראשות עו”ד צחי יגור, ראש מחלקת הגבלים עסקיים, מייעץ ומייצג בתחום ההגבלים קונצרנים ותאגידים הנחשבים לגורמים מובילים במשק הישראלי. זאת, כאשר עו”ד יגור היה מעורב בשנים האחרונות במספר רב של תיקי הגבלים עסקיים, מהמשמעותיים ביותר בתחום במשק הישראלי.
  המשרד מייצג לקוחות בתחום ההגבלים העסקיים בהליכים פליליים, מנהליים ואזרחיים (תביעות משפטיות בעילות מתחום ההגבלים העסקיים), לרבות בתובענות ייצוגיות המבוססות על עילות מכוח חוק ההגבלים העסקיים.
  משרדנו מספק חוות-דעת בתחום ההגבלים העסקיים ויעוץ שוטף למגוון רחב של לקוחות בענפים שונים (מהארץ ומחו”ל), לרבות בתחום הכימיקלים והדשנים, הבנקאות והאשראי, ענף הרכב, מלונאות ונופש, ענפי התשתיות למיניהם, ענף הביטוח והחיסכון לטווח-ארוך, ענף ההיסעים הציבוריים, מוצרי הנייר והחזרה לבית-הספר, ענפי התרופות הפארמה ומוצרי הקוסמטיקה, רשתות המזון הקמעונאיות למזון וספקי מזון, ענף הצעצועים והפנאי לילדים ונוער, ענפי תעשייה שונים, ענף האלקטרוניקה, ענף המים והטיפול במים ועוד.
  בתיקי הגבלים עסקיים מורכבים משמש משרדנו גם כיועץ משפטי לעורכי דין (lawyer’s lawyer). כמו-כן, אנו מספקים חוות-דעת בתחום ההגבלים העסקיים ליועצים-משפטיים בתאגידים, באיגודים מקצועיים וכן למשרדי עו”ד אחרים (קולגות) עבור לקוחותיהם. למשרדנו גם התמחות מיוחדת בתחום ההקמה, הליווי והתחזוקה השוטפת של תכניות אכיפה פנימית בתחום ההגבלים העסקיים.
  עו”ד יגור, ראש מחלקת ההגבלים העסקיים במשרד, הוא מחבר הספר “דיני ההגבלים העסקיים”, שיצא לאור בשלוש מהדורות. הספר מהווה אסמכתא מוכרת בתחום ההגבלים העסקיים וצוטט בין היתר במספר רב של פסקי דין והחלטות בערכאות שונות בתחום ההגבלים העסקיים, לרבות בבית המשפט העליון. בנוסף, פרסם עו”ד יגור מאמרים רבים בתחום ההגבלים העסקיים והוא אף משמש כמרצה לדיני הגבלים עסקיים במספר מוסדות אקדמאיים.

 • בנקאות וערבויות

  טיפול במשא ומתן ובהסדרי חוב מול בנקים, ייצוג בבתי משפט בהתגוננות מפני תביעות בנקים וייצוג בהגשת תביעות נגד בנקים. טיפול, ייעוץ משפטי וליווי בבתי המשפט בהגנת בית המגורים, עצירת מימוש משכנתאות והגשת התנגדויות לביצוע שיקים ושטרי חוב מצד נושים פרטיים ומלווים חוץ בנקאיים (“השוק האפור”).
  מתן חוות דעת, ייעוץ, לווי וטיפול בחבויות הנובעות מחתימה על ערבויות. הגנה על ערבים מפני תביעות בנקים ותביעות מלווים חוץ בנקאיים, תוך התמחות מיוחדת בהוראות חוק צרכניות חדשות המגנות על ערבים.

 • פירוקים, פשיטות רגל והסדרי נושים

  פירוק חברות, ניהול חקירות נגד נושאי משרה, תביעות לחיוב אישי של נושאי משרה בחובות החברה והגנה בפני תביעות מסוג זה. טיפול בהגשת הוכחות חוב ומשא ומתן מול הנאמן / מפרק / כונס. בקשות להסדרי נושים של חברות (Chapter11) והקפאות הליכים. גיבוש הסדרי נושים, ליווי במשא ומתן עם הנושים, אסיפות נושים וגיבוש הצעות הסדר. טיפול בהגשת בקשות להסדרי נושים של אנשים פרטיים טרם מתן צו כינוס (סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל), טיפול בהגשת בקשות לפשיטת רגל, עיכוב הליכי הוצאה לפועל, הסדרי נושים ומתן צווי הפטר.

 • מכרזי תשתיות ופרוייקטים בשיטת BOT-PFI

  למשרדנו יש ניסיון, ידע ומוניטין במימון פרויקטים (project finance), ובכלל זה ליווי פרויקטים ומכרזים מורכבים, לרבות בשיטת BOT-PFI, ולרבות מגה-פרויקטים לאומיים, מכרזים של רשויות מקומיות וליווי של תאגידים ישראליים במכרזים בחו”ל.
  משרדנו מייצג חברות בינלאומיות וישראליות במכרזים מרכזיים בארץ ובחו”ל (לרבות מכרזי הפרטה של השלטון המרכזי ומשרדי הממשלה השונים בישראל ומכרזי הפרטה של תאגידים סטאטוטוריים).
  למשרדנו גם ניסיון בייצוג של מציע/ים במכרזים כאמור, לרבות של קונסורציום של מציעים, וזאת בשלבי התארגנות המציעים לשם הגשת הצעה במכרז (גיבוש הסכמי השותפות על כל היבטיהם תוך עמידה בתנאי המכרז), גיבוש הצעה במכרז, ההתנהלות בעת ההליך המכרזי, וכן גם בהליכים משפטיים בערכאות המשפטיות השונות, כתוצאה נלווית להליכי המכרז.

 • דיני עבודה

  ליווי לקוחותינו בתחום משפט העבודה הפרטי, ובכלל זה, ליווי הליכי שימוע ופיטורים, טיפול בהוצאת צווי הגבלת תחרות, עיסוק ושמירה על סודיות, תביעות עובדים בבתי הדין לעבודה (תוך התמחות בעובדי היי-טק ותוכנה). התמחות בטענות הנוגעות לקיום יחסי עובד מעביד, שעות נוספות, הפרת חובות אמון מצד עובדים, דמי חופשה, הבראה, פיצויי פיטורים והלנת שכר.