ספרים

מאמרים בכתבי עת משפטיים

 • שניים אוחזין – הרחבת טענות ההגנה בין צדדים קרובים לשטר | קרא עוד »
 • ערבות בנקאית: החריגים לעקרון העצמאות | קרא עוד »
 • התיישנות תביעה כנגד ערבים לאור התיקונים לחוק הערבות | קרא עוד »
 • הרחבת חובות הגילוי בהסכמי משכנתאות ותוקפה של תניית ויתור על דיור חלוף | קרא עוד »
 • ערבות בלתי מוגבלת בסכום – תוקפה וערכה כבטוחה לאור התיקונים לחוק הערבות | קרא עוד »

מאמרים משפטיים וכתבות בעיתונות הכלכלית

 • כך תימנעו מלשלם לבנק עמלות מנופחות | קרא עוד »
 • כך תזהרו ממלכודות של הבנקים | קרא עוד
 • על מה חותמים ההורים כשהילדים לוקחים משכנתא | קרא עוד »
 • איך ממלאים שיק בלי להסתבך | קרא עוד »
 • אוי הערבות נגמרה | קרא עוד »
 • גיהצו לכם? חייבו לכם? כך מתמודדים עם תקלות בעסקות בכרטיסי אשראי | קרא עוד »
 • מצוקת אשראי | קרא עוד »
 • חרדת הדירקטורים | קרא עוד »
 • האם ניתן לבטל ערבות להסכם שכירות באופן חד צדדי? | קרא עוד »
 • חוב מתגלגל | קרא עוד »
 • לא ערבים לחובות קיימים | קרא עוד »
 • זכות לקוח לבטל עיסקת תשלום נדחה בכרטיס אשראי | קרא עוד »
 • הסכמי משכנתאות: הורחבו חובות הגילוי והנאמנות | קרא עוד »
 • התיישנות תביעת מפרק כנגד נושא משרה בגין ניהול עסק בתרמית לפי ס’ 373 לפקודת החברות | קרא עוד »
 • מוגן, יחיד וכל השאר | קרא עוד »
 • תחולת התיקונים לחוק הערבות על הערב הממשכן | קרא עוד »